sarek-003.jpg
Lake Akkajaure, near the Akkastigorna hut