Gondola on the
Rio dei Santi Apostoli

from the Ponte Santi Apostoli
Campo Santi Apostoli

Get this image from alamy