Ladhar Bheinn and Coire Tor an Asgaill from Roinn na Beinne, Knoydart.